Η σύζυγός του Τζον, η Ιβόνε, ζωγραφίζει εντυπώσεις της φύσης όπως αποτυπώνονται στους έξι ακόλουθους πίνακες.

Για μεγέθυνση κάντε κλικ στις εικόνες
18 - 25 ek