Η σύζυγός του Τζον, η Ιβόνε, ζωγραφίζει εντυπώσεις της φύσης όπως αποτυπώνονται στους έξι ακόλουθους πίνακες.

Για μεγέθυνση κάντε κλικ στις εικόνες
45 - 35 ek45 - 35 ek40 - 50 ek40 - 50 ek50 - 60 ek16 - 20 ek50 - 70 ek80 - 100 ek50 - 60 ek40 - 50 ek40 - 50 ek